Stijldansen

Stijldansen is een dansvorm waarbij men als danspaar samen op muziek beweegt. Dansen is echter in de eerste plaats voor veel mensen een vorm van ontspanning met daarbij een grote mate van gezelligheid.

Er zijn twee soorten stijldansen, te weten ballroom (standaard) en de Latijns Amerikaanse (latin) dansen. Dit word ook in één pakket aangeboden van 27 lessen (1e jaar) / 26 lessen (vanaf 2e jaar) van anderhalf uur. In het eerste en tweede jaar leert men 6 dansen (3 ballroom dansen en 3 Latijns-Amerikaanse dansen), vanaf het derde jaar wordt dit uitgebreid naar 10 dansen (5 ballroom en 5 Latijns-Amerikaanse dansen).

Ballroom (standaard) dansen

Oorspronkelijk werden hier alle dansen mee bedoeld die in een ‘ballroom’ werden gedanst. Later werd hiermee een speciale groep dansen aangeduid. Er zijn 5 officiële ballroom dansen:

  • Engelse wals
  • Tango
  • Slow foxtrot
  • Weense wals
  • Quickstep

In de eerste twee cursus jaren leert men de Engelse wals, Tango en Quickstep. Vanaf het derde jaar wordt de Slow foxtrot en de Weense wals geleerd.

Engelse Wals

De Engelse wals staat ook wel bekend onder de naam ‘Langzame Wals’ en stamt oorspronkelijk uit de jaren twintig van deze eeuw. Wat betreft de karakteristieken van de bewegingen is deze dans een vermenging van de Weense wals, waarin veel wordt gedraaid, en de Slowfoxtrot, die met ruime passen gedanst wordt. Aan deze combinatie van swing-, pendel- en golvende bewegingen kan men het- karakter van de dans als ‘zacht en rond’ typeren. De bijbehorende melodie en daarop gebaseerde muziek harmonieert met de dans en brengt de dansers in de juiste stemming.

Tango

Rond 1910 was de Tango één van de eerste ‘gelopen’ dansen en deed eigenlijk vanuit Argentinië in Europa zijn intrede als Latijns Amerikaanse dans, als Tango Argentino de la Plata. De Tango komt voort uit een Zuid-Amerikaanse volksdans, met elementen uit de Cubaanse Habanera en de Milonga uit Uruguay. Karakteristiek voor deze clans is het contrast tussen scherpe en zachte bewegingen, zijn benadrukte dynamiek en de ietwat compactere danshouding. De scherp geaccentueerde bewegingen wordt door accenten in de muziek ondersteund en geeft de dans zijn niet met andere dansen te verwarren uiterlijk.

Weense Wals

Deze rondgaande clans in driekwartsmaat is ontstaan ir. de 18e eeuw uit Zuid-duitse en Oostenrijkse rondgaande plattelandsdansen. Rond 1790 was de Weense Wals in het revolutionaire Frankrijk een uiting van de burgerlijke vrijheidsuiting en is rond 1825 door toedoen van de muziek van Joseph Lanner en Johann Strauss de Weense Wals als Europese gezelschapsdans geworden. Met zijn gelijkmatige bewegingen doet hij snel vergeten, dat er slechts weinig figuren gedanst worden. Daarbij is het de Weense Wals gelukt om vanaf het begin van deze eeuw tot nu tot de populairste gezelschapsdansen gerekend te worden, en zelfs niet door de jeugd van vandaag de dag wordt gemeden.

Slow foxtrot

De grondvorm van de Slowfoxtrot zoals hij tot op heden nog wordt gedanst, werd aan het eind van de twintiger jaren vastgelegd. Hij is ontstaan uit danselementen van de ‘Rag’ en de ‘Onestep’. Qua karakter van de bewegingen ziet men lichtheid, en vloeiende en ruimbemeten passen, welke men met een lichte golfbeweging de overgang van de dansfiguren vloeiend tonen. De Slowfoxtrot, in Duitsland ook wel Langzame Foxtrot genoemd, belichaamt de ‘hogeschool van de danssport’.

Quickstep

In tegenstelling tot de Slowfoxtrot wordt de Quickstep pittig en overmoedig gedanst. Hij kwam rond de jaarwisseling vanuit Noord-Amerika naar Europa en heeft zich zeer snel verspreid. De voorlopers van de Quickstep waren de Cakewalk, Ragtime, Onestep en de Twostep. Met de Quickstep, ook wel omschreven als Foxtrot, werd ook de moderne dansmuziek ontwikkeld. Componisten hebben op basis van de Foxtrot talrijke ritmische combinaties ontwikkeld, zoals de, Polka-Fox, de Rumba-Fox en de Rheinlander-Fox.

Latijns Amerikaanse (latin) dansen

In tegenstelling tot de ballroom dansen wordt bij de Latijns Amerikaanse dansen niet heel strak in de houding gedanst, maar is de houding losser en mag men de houding ‘breken’. In sommige dansen betekent dit dat de heer en de dame verder uit elkaar staan. In de Latijns Amerikaanse dansen is het bewegen van de heupen belangrijk om de dansen het juiste karakter te geven. De romp, heupen en benen horen onafhankelijk van elkaar te bewegen, waar in de ballroomdansen de heupen recht onder de romp gehouden horen te worden. Er zijn 5 officiële Latijns Amerikaanse dansen.

  • Cha Cha Cha
  • Rumba
  • Samba
  • Paso doble
  • Jive

In de eerste twee jaren leert men de Cha Cha Cha, Rumba en Jive. Vanaf het derde jaar wordt de Samba en Paso Doble geleerd.

Samba

De vrolijke Samba, gedanst in tweekwartsmaat, is met zijn huidige naam in 1924 overgewaaid uit het Zuid-Amerikaanse Brazilië, waar men, zeker tijdens de carnavalsdagen, niet zonder de Samba kan. Oorspronkelijk was het een vrolijke, lichtzinnige dans van de Bantu-negers. Reeds in de 17e en 18e eeuw werd de dans in koppels gedanst, en niet in rijen. In Europa werd de Samba door zijn vrolijke karakter ook meteen een favoriete dans en staat in het teken van carnaval en vrolijkheid. Tegenwoordig is de Samba één van de uitbundigste dansen van de Latijns-Amerikaanse sector.

Cha-cha-cha

Deze dans vindt zijn oorsprong in het Zuid-Amerikaanse Cuba en is een vierkwartsmaat. Als ‘uitvinder’ van de Cha-Cha staat ene Enrique Jorrin te boek. Pas in 1953 werd de Cha-Cha in Europa geïntroduceerd, maar was dan ook vanaf die tijd een groot succes bij alle dansliefhebbers. Deze dans heeft als doel een ‘kat-en-muis’ spelletje tussen man en vrouw uit te beelden, een kokette flirt, en is derhalve een vooral zeer speelse en ritmische dans. Hij wordt pittig, of zelfs een beetje lichtzinnig en brutaal gedanst.

Rumba

Oorspronkelijk werd de Rumba voor het eerst in Afrika gedanst. De slaven die vanuit Afrikaanse landen naar Amerika werden getransporteerd, bleven, ondanks alle ellende, hun eigen cultuur trouw en dansten het langzame ritme met overgave. Toch ontkwam de Rumba niet aan latijns-amerikaanse invloeden. De huidige vorm van de dans heeft raakvlakken met de Habanera. Pas in de dertiger jaren kwam de Rumba naar Europa, om na 1945 ‘herontdekt’ en verder ontwikkeld te worden door de Fransen. Tegenwoordig heeft de Rumba het predicaat ‘Dans van de liefde’ gekregen en beeldt vooral de liefdesperikelen tussen man en vrouw uit. De Rumba is bij uitstek een dans met erotische en uitnodigende bewegingen met grote nadruk op de heupbewegingen.

Paso Doble

Deze dans is de enige dans die zijn oorsprong in Europa vindt, om preciezer te zijn in Spanje. Hij heeft dan ook wat raakvlakken met de Flamenco. Dit is de enige dans waarin de mannelijké helft van het danspaar de hoofdrol speelt, hij beeldt namelijk de toreador uit, terwijl zijn dame de ‘capa’ is. De dans geldt als uitbeelding van het stierengevecht. In vroeger jaren heette de Paso Doble ‘Paso Double’, hetgeen letterlijk betekent: dubbele pas. Zo’n ‘dubbele pas’, komt regelmatig voor in de danspassen en is een teken van het temperamentvolle karakter van de dans.

Jive

De hekkensluiter van de Latijns-Amerikaanse dansen stamt uit de Noord-Amerikaanse ghetto’s en werd ook het meest recent in Europa geïntroduceerd, namelijk rond de Tweede Wereldoorlog en met name in de tijd van Boogie, Swing en Rock ’n Roll, waarop hij ook gebaseerd is. De oorspronkelijke benaming is Jitterbug, de Engelsen maakten daar Jive van. Het is een vrolijke dans die niet speciaal iets uitbeeldt. De dans wordt krachtig gedanst en er wordt, als men hem vergelijkt met de overige Latijns-Amerikaanse dansen, veel in ‘gesprongen’, waarin de maat van de muziek nauwgezet gevolgd wordt.

Inschrijven Stijldansen

Oude dansen

De Dansen uit Oma’s tijd zoals: De Veleta, Kruispolka en de Sint Berhardswals. Terug in de tijd voor het oudere publiek.

Er zijn ook speciale korte cursussen per dans beschikbaar.

Inschrijven

Rock & Roll – Boogie Woogie

Lekker “Rocken” op Vaders muziek uit de 50/60-er jaren, vaak te zien op TV in films uit die tijd met bekende sterren als: Elvis Presley, Clif Richard, BB en Fats Domino.

Inschrijven