Dit protocol is gebaseerd op het basisprotocol danssector (28 juni 2020)

Algemene richtlijnen

 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot jouw gezin/huishouden behoren
 • een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand voor dansers onderling geldt voor dansers tot 18 jaar, of indien het tijdelijk (zo kort mogelijk) loslaten van de 1,5 meter noodzakelijk is om de uitoefening van de dans mogelijk te maken
 • Indien het voor de uitoefening van het dansen niet noodzakelijk is om van partners te wisselen is dit op basis van de huidige regelgeving ook nog niet toegestaan
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. De keuze voor het gebruik van niet-medische mondneusmasker en andere beschermingsmiddelen ligt bij de leerlingen zelf

Hygiënemaatregelen

 • Was bij binnenkomst je handen met desinfectiemiddel
 • Schud geen handen, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog
 • Ga thuis naar de toilet, zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van onze toiletten

Gezondheidscheck (triage)

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de dansschool komen. Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?

Reserveren voor een les of vrijdansavond

Het is ten alle tijden verplicht om vooraf te reserveren voor een les of vrijdansavond. Voor iedere les of vrijdansavond geldt eenmaximaalaantaldeelnemers. Reserverendoejeviadeaanmeldknopopdewebsitewww.dansschoolbiersteker.nl

Toilet gebruik

De reguliere toiletgroepen mogen niet gebruikt worden. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het MIVA toilet bij de ingang van de dansschool. Hier ligt op een stoel een bordje met een groene (vrij) en een rode (bezet) kant.

Horeca/Bar

Voor onze horeca activiteiten gelden de richtlijnen die ook voor de Horeca sector gelden. Belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Aan een tafel mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (mobiel of PIN).

Deze publicatie is ook in PDF beschikbaar: